Exemple de cuvinte compuse prin subordonare

Ion Citeşte bine. Identitatea cuvântului este constituită DIN mai multe Elemente: o formă, un sens şi o categorie gramaticală. Ca disciplină Lingvistică, SEMANTICA este creată în Secolul al XIX-Lea, fiind uneori considerată o “rudă săracă” a lingvisticii. Astfel, vocabularul reprezintă o serie de (Sub) mulţimi de cuvinte, délimiter DIN diferite puncte de vedere DIN Ansamblul lexicale al unei limbi. Compunerea prin alăturare se realizează tot între cuvinte întregi, existente şi Independent în limbă, Dar acestea se scriu cu cratimă sau în cuvinte distinct: inginer-şef, Floare-de-Colţ, dis-de-dimineaţă, Gura-cască, pierde-vară, proces-verbal, Albă-ca-Zăpada, galben-auriu, TIC-TAC! Criteriul proprietăţii Comune este unul foarte important în analizele Lexico-semantice béton, deoarece se pot admite diferite posibilităţi de abordare, în funcţie de Proprietatea avută în vedere. Cuvântul poate fi definit DIN mai multe puncte de vedere. Acest Tip de semantică a apărut şi s-a menţinut ca o disciplină historique (şăineanu, 1887, BREAL, 1897, Ullman, 1952, Baldinger, 1957, Guiraud, 1964), preocupată de tipurile şi de causes modificărilor de sens ALE Lista sau ALE unităţilor submorphémique Izolate ( Este numită şi semantică lexicală tradiţională). De exemplu: ion învaţă bine. Această calificare este determinată şi de dificultăţile realizării unei cercetări obiective, Cu metode strict lingvistice, a sensului. Aceste cuvinte se scriu Împreună şi ISI schimbă forma în flexiune numai Cuvântul Independent: aeronavă-aeronava-aeronavei-aeronavele-aeronavelor 4. FAC excepţie de la acest mod de flexiune cuvintele compuse prin alăturare Care au ca Prim élément composante un Adverb: Nou-Născut-Nou-născutul-Nou-născutuîui etc. Rezultă că semnul este un obiect Care stă în locul altui obiect la Care se referă şi este reprezentat strict numai de REUNIUNEA elementelor B şi C.

SEMANTICA structurală operează cu unităţi precum SEM, Semem, arhisemem, arhilexem şi pratiă Proba comutării. Semnul favorabil este o habilate Fizică cu Două feţe, REUNIUNEA solidară şi arbitrară a imaginii mentale a obiectului numit, semnificatul, Cu amprenta mentală a CORPULUI fonetic, semnificantul. Semantica lexicală sincronică se ocupă de Studiul sensului lexicale al cuvântului izolat de enunţ. Semnificaţia se realizează în şi prin contexte (situaţional sau verbal) şi se plasează ca interes între semantică şi pragmatică. Bazele acestui Tip de semantică au fost puse de F. ion doarme bine. Evoluţia semantică a lista este explicată prin tropi (metaforă, sinecdocă, metonimie), ca MECANISME prin care se ajunge la Două mari catégorii de schimbări: lărgirea şi restrângerea sensului (la Care se pot adăuga dégradarea şi înnobilarea lui). DIN această cauză, Cuvântul pare a fi ceva bine cunoscut, însă interpretarea lui nu este deloc simplă. Toate aceste relaţii sunt STABILITE în clase paradigmatice în Care se identifică opoziţii şi identităţi de sens bazate pe Seme (trăsăturile distinctif DIN un Conţinutului). Rezultă astfel că indicii de formă sunt mai puternici destept CEI de conţinut. Lexicul este considerat o Unitate abstractă pentru că este greu de apportait şi, mai ales, greu de analizat, Atât din cauza unor dificultăţi de ordin cantitativ, Cât şi datorită mobilităţii şi varietăţii Lista dintr-o limbă.